Flyvemedicinsk klinik – Class 1, Class 2, Class 3 (ATC) LAPL, CC

Godkenning for alle klasser: Class 1, 2, 3 (ATC), LAPL og Cabin Crew.

Mulighed for FastTrack som sparer både tid og penge. Evt. behov for yderlige afklaring kan ordnes før timen.

Alle undersøgelser lagres i systemet Empic, hvilket medfører at alle datoer bliver korrekte, og historik og måleresultat samles, og kan hentes frem ved næste undersøgelse.

Når helsekrav er opfyldt, udstedes attest umiddelbart, og kopi sende elektronisk til Trafikstyrelsen.

Luftfartstilsynet i Norge er tilsynsmyndighed for den faglige virksomhed. Trafikstyrelsen i Danmark er modtager og sagsbehandler af alle undersøgelser af personer med danske certifikat.

© 2024 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.